Zwaluwen, onze luchtacrobaten

Plots horen we het weer, eind maart of begin april: dat vertrouwde gekwetter op een zachte lentedag. Hun aankomst wordt vaak gezien als een voorbode van de veranderende seizoenen, terwijl hun kenmerkende getjilp en luchtshows hartverwarmende tekenen van de zomer zijn. Al eeuwen lang leven zwaluwen nauw samen met de mens. Er is zelfs een bijgeloof dat zwaluwen geluk brengen aan de inwoners van het huis waar hij zijn nest bouwt. Ze maken hun nest in of aan gebouwen en de menselijke activiteit creëert een omgeving waarin ze voldoende voedsel vinden. Huiszwaluwen broeden vaak aan de buitenzijde van gebouwen onder een overstekende dakrand, terwijl boerenzwaluwen liever een donker plekje in de stal uitzoeken.

Waar zwaluwen nestelen, zal het geluk snel groeien.