1. Zuiver water en waterberging

Aard van de werken

De werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in het recreatiedomein en een ontdubbeling van de bestaande riolering in de Reigerlaan en de Rijdreef. Op deze manier kunnen alle gebouwen in het recreatiedomein en de betreffende woningen gescheiden aansluiten op de riolering.

Infomomenten

Voor de bewoners en verenigingen werrden infomomenten georganiseerd om hen te informeren over het verloop van de werken. De verslagen worden bij de downloads en op www.alken.be/infovergaderingen gepubliceerd.

Planning

  • De nutsmaatschappijen hebben in september 2021 de nutsleidingen in Sport- en Recreatiedomein De Alk aangelegd.
  • Start van de eigenlijke rioleringswerken: maandag 24 januari 2022 - vanaf de Koutermanstraat richting manege (fase 1)
  • Volgens de huidige ruwe planning (afhankelijk van weersomstandigheden e.a.)

    - fase 2 Reigerlaan: einde april – eind augustus 2022
    - fase 3 Rijdreef: vanaf eind september 2022
    - na de werken in de Reigerlaan zal er verder gewerkt worden in de speeltuin om daar ook de werken af te ronden