1. Zuiver water en waterberging

Wat?

De werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in het recreatiedomein en een ontdubbeling van de bestaande riolering in de Reigerlaan en de Rijdreef. Op deze manier kunnen alle gebouwen in het recreatiedomein en de betreffende woningen gescheiden aansluiten op de riolering.

Voor de opvang van hemelwater leggen we een wadi aan in het recreatiedomein.

Er wordt ook een nieuw wandelpad aangelegd in Sport- en Recreatiedomein De Alk.

Waarom?

We leggen gescheiden riolering aan om zuivere waterlopen en nieuw leven te creëren in onze rivieren.

Wanneer?

De rioleringswerken gingen in 2021 van start in Sport- en Recreatiedomein De Alk. Het einde van deze fase is voorzien in 2022.

Planning

  • In september 2021 werden de nutsleidingen in Sport- en Recreatiedomein De Alk aangelegd.
  • Fase 1 - De eigenlijke rioleringswerken gingen van start op 24 januari 2022 - vanaf de Koutermanstraat richting manege.
  • Fase 2 - rioleringswerken Reigerlaan: einde april – eind augustus 2022
  • Fase 3 - rioleringswerken Rijdreef: vanaf eind september 2022
  • Na de werken in de Reigerlaan zal er verder gewerkt worden in de speeltuin om daar ook de werken af te ronden.