Zorgzame buurt Terkoest

Een warme buurt met een sterk sociaal weefsel waar mensen elkaar vinden en helpen, waar welzijns- en zorgvoorzieningen de motor zijn van het maatschappelijk leven en waar samenwerking tussen welzijn- en zorgverleners centraal staat om dichtbij de mensen het verschil te maken. Met zorgzame buurten willen we die ambitie waarmaken. Voor buurten waar jong en oud samen leven, waar ieder van hen zich goed en geborgen voelt, voor nabije en warmmenselijke zorg. 

Wouter Beke - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - met een hart voor zorgzame buurten

Wat is een zorgzame buurt?

Het is een buurt waar jong en oud samenleven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn.

Kernelementen van een zorgzame buurt

  • Comfortabel in de eigen buurt wonen.
  • Verschillende groepen van mensen leven samen, jong en oud, kwetsbare en minder kwetsbare mensen.
  • Mensen ervaren geborgenheid en levenskwaliteit (positieve gezondheid, inzet op gezondheidsbevordering en preventie, mentaal welzijn).
  • Mensen kennen en helpen elkaar, buurtbewoners vormen een sociaal netwerk.
  • Ondersteuningsnoden worden (deels) ingevuld in de buurt.
  • Diensten en voorzieningen zijn toegankelijk en beschikbaar.

Wil jij meehelpen aan Zorgzame buurt Terkoest?

Meer info

Meer info vind je op www.alken.be/zorgzamebuurt of stuur een mailtje naar zorgzamebuurt@alken.be