Zorgoverleg

Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) overleg bij thuiszorg

Je kunt bij de overlegcoördinator thuisgezondheidszorg terecht voor een overleg in een thuissituatie met alle betrokken zorg- en hulpverleners. Het doel van het overleg is afspreken wie wat doet zodat de zorgen op elkaar worden afgestemd en de cliënt comfortabel thuis verzorgd kan worden.

Wie

Iedereen kan een overleg aanvragen bij de overlegcoördinator thuisgezondheidszorg (ook als de cliënt niet zwaar zorgbehoevend is).

De overlegcoördinator organiseert het overleg tussen de verschillende zorg- en hulpverleners (de huisarts, de thuisverpleegkundige, de kinesitherapeut, de verzorgende, ...). Ook de familie en mantelzorgers worden uitgenodigd. De cliënt wordt zoveel mogelijk betrokken bij het overleg.

Zorgplan

Tijdens het overleg wordt een zorgplan opgesteld dat bij de cliënt thuis wordt bewaard. De thuiszorgsituatie wordt nadien ook verder opgevolgd. Hiervoor wordt tijdens het overleg één van de betrokken hulpverleners aangeduid als zorgbemiddelaar.