Investeer mee in zonnepanelen op openbare gebouwen

Alken stelt daken van openbare gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie. Het gemeentebestuur sloot daarvoor een overeenkomst met burgercoöperatie Ecopower. De financiering gebeurt volledig met burgerkapitaal: alle inwoners van Alken kunnen investeren, mee eigenaar worden van dit zonnige project én thuis de geproduceerde groene burgerenergie afnemen. Als investeerder/coöperant kan je ook aanspraak maken op een jaarlijks dividend. Zo gaat niet enkel de stroom, maar ook de meerwaarde naar de lokale gemeenschap.

Alken, gemeente met klimaatambities

De gemeente Alken ondertekende in maart 2020 het Burgemeestersconvenant 2030 en formaliseerde daarmee haar klimaatengagement en duurzaamheidsambities. Het Burgemeestersconvenant mikt op 40% minder CO2 -uitstoot op het gemeentelijke grondgebied tegen het jaar 2030. Naast heel wat andere maatregelen opgenomen in het klimaatactieplan 2030 zet de gemeente in op de lokale productie van hernieuwbare energie via grote zonneprojecten waar de burgers zelf eigenaar van zijn. Zo wordt de energietransitie niet enkel duurzaam, maar ook democratisch.

Waar komen de zonnepanelen?

Er werden zonnepanelen gelegd op drie openbare gebouwen: het gemeentehuis, sporthallen De Alk en gemeenschapscentrum d’Erckenteel.

Financiële én ecologische winst voor iedereen

In totaal gaat het over zo’n 175 coöperatieve zonnepanelen, goed voor een jaarlijkse productie van ongeveer 60.000 kWh. Omgerekend naar CO2-uitstoot betekent dit een jaarlijkse besparing van 21 ton.

De elektriciteit wordt grotendeels plaatselijk verbruikt door de gemeente tegen een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn. Zo wordt het energieverbruik van Alken groener én goedkoper. De CO2-uitstoot daalt en er komt budget vrij voor andere openbare uitgaven.

De financiering, realisatie en opvolging van het project legt de gemeente in handen van Ecopower. Door te kiezen voor een coöperatieve in plaats van commerciële aanpak, biedt dit project voordelen voor het klimaat, de gemeente én de lokale gemeenschap.  

De elektriciteit die niet ter plaatste rechtstreeks verbruikt wordt, gaat via het net naar de coöperanten van Ecopower die dat willen. Zo kunnen ook de inwoners van Alken mee genieten van de lokale groene stroom, geproduceerd door de installaties waar ze zelf eigenaar van zijn. En de winst van het project? Die stroomt net zoals de elektriciteit terug naar de gemeenschap via een dividend op het coöperatieve aandeel en via nieuwe investeringen in duurzame energieprojecten.

Hoe werkt het coöperatieve model van burgerenergie?

Ecopower is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie, ook wel REScoop (Renewable Energy Sources Cooperative) genoemd. Dat is een burgerinitiatief dat omgevingsenergie uit zon en wind oogst voor lokaal gebruik. De productie-installaties zijn eigendom van alle coöperanten samen. Dat is burgerenergie! Iedereen uit de regio Alken is van harte welkom om mee te investeren in de zonnepanelen.

Word jij mee eigenaar van een zonnepaneel?

Mee participeren in de coöperatieve zonnepanelen in Alken kan via Ecopower. Je koopt een of meerdere aandelen met een waarde van 250 euro. Zo word je mee eigenaar van de zonnepanelen op de verschillende gemeentedaken en van alle andere productie-installaties van Ecopower. Meer informatie vind je op www.ecopower.be/ikdoemee.

Digitaal infomoment op 16 september

Op donderdag 16 september om 20u. organiseerde het gemeentebestuur en Ecopower een digitaal informatiemoment. Je kan de presentatie en het verslag hieronder en op www.doemee.alken.be downloaden.

Meer weten over het project?

Ga naar www.ecopower.be/alken
Blijf je graag op de hoogte van dit project en andere initiatieven in Alken? Schrijf je dan in voor de lokale nieuwsbrief.