Zitdag Tax-on-web

Hulp of bijkomende uitleg nodig bij het invullen van je belastingaangifte? OCMW Alken organiseert dit jaar opnieuw een zitdag van FOD Financiën, dit op maandag 13 juni, van 9 tot 12u. en van 13 tot 15u. Een afspraak maken is verplicht!

Wat breng je mee?

  • Identiteitskaart
  • Attesten giften
  • Bankuittreksels van ontvangen of betaalde onderhoudsuitkeringen, eventueel vakbondsbijdrage
  • Indien hypothecaire lening en/of levensverzekeringen: Betalingsattesten
  • Andere attesten waarvoor een belastingvermindering kan worden gevraagd zoals kinderopvangkosten
  • Loonfiches, fiches van werkloosheidsuitkeringen, pensioenen of andere vervangingsinkomsten zijn niet nodig BEHALVE indien het over buitenlandse inkomsten gaat
  • Voor een afspraak voor hulp bij het invullen van iemand anders zijn brief, breng dan een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee en een volmacht.

Boek nu je sessie in en maak een afspraak via T 011 59 06 70

Wens je telefonische hulp of een afspraak in Hasselt, bel dan naar de FOD Financiën op T 02 572 57 57