Windpark Alken

Ook onze gemeente legt de klimaatlat extra hoog en tekende het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. De bedoeling is om een daling te krijgen van de CO2-uitstoot met minstens 40% tegen 2030 en dit door ten minste 27 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare energiebronnen te halen. Maar hoe kunnen we deze doelstellingen bereiken?

Naast zonne-energie en biomassa, kunnen wij energie ook putten uit windkracht. Zo heeft Luminus recent twee windturbines gebouwd in Alken.

Groene energie

De twee windturbines van Luminus hebben een tiphoogte van 175 meter en een vermogen van 3,45 MW en 2,2 MW. Ze produceren jaarlijks samen 10.650.000 kWh groene energie. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 2.850 gezinnen. Dankzij dit windproject wordt er elk jaar bijna 6.000 ton CO2 bespaard.

Wettelijke normen voor geluid en slagschaduw

Zowel op het gebied van geluid en slagschaduw ziet Luminus er zeer nauw op toe dat de uitbating van al de windparken steeds in overeenstemming is met de geldende VLAREM-normen en de verleende omgevingsvergunning.
De parameters, ook voor slagschaduw en geluid, waarmee onze windturbines zijn uitgerust, zijn dus op optimale wijze ingesteld.

Zorgt een windturbine voor slagschaduw?

Als de zon schijnt, werpt een windturbine een schaduw op de grond. Door het draaien van de wieken beweegt die schaduw. Dit noemen we slagschaduw. Deze schaduw wordt door sommige mensen als storend ervaren. Daarom mag in Vlaanderen een woning maximaal 30 min. per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 u. per jaar. Voor bedrijven geldt een limiet van 30 u. per jaar. Omdat het besturingssysteem van een windturbine op elk moment weet wat de stand van de zon is en waar alle woningen zich rondom de windturbine bevinden, valt een windturbine automatisch stil van zodra de wettelijke normen overschreden worden.

Maken windturbines lawaai?

Windturbines maken geluid, maar voldoen aan de wettelijke geluidsnormen. Bovendien werd de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Zo werd er gewerkt aan betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een geavanceerd ontwerp van de rotorbladen.

Wie controleert tijdens de uitbating of alle wettelijke voorwaarden worden gerespecteerd?

Luminus heeft een intern controlesysteem om de naleving van de wettelijke voorwaarden te garanderen. De opvolging hiervan gebeurt door het “asset management team” van Luminus. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor de bevolking en de overheid. De naleving van de (milieu) voorwaarden wordt ook opgevolgd door de overheid.

Heb je vragen of bemerkingen aangaande dit windpark? Dan kan je het meldingsformulier voor windturbines invullen via het e-loket

Digitaal loket