Investeer mee in windenergie

Je hebt de twee windturbines van Luminus in Sint-Joris ongetwijfeld al zien staan. Samen produceren ze jaarlijks 10.650.000 kWh groene energie. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 2.850 gezinnen. Dankzij deze windturbines in Alken wordt er elk jaar bijna 6.000 ton CO2 bespaard.

Als Alkenaar kan je mee investeren in deze windturbines. Dit kan via Lumiwind, een coöperatieve vennootschap van Luminus die investeert in windparken. Zo neem je als burger zelf een actieve rol op in de energietransitie en draag je bij aan een CO2-neutraal klimaat.

Als buur van deze windturbines zal je als eerste kunnen intekenen. Je wordt rechtstreeks via de coöperatieve Lumiwind op de hoogte gebracht vanaf wanneer dit mogelijk is.

Meer info

Wens je ondertussen al wat meer info over de werking van Lumiwind, surf dan naar www.lumiwind.be.