Wekelijkse korte keten markt Leigduerp mèjt verhuist naar vrijdagnamiddag

Als landelijke gemeente kijkt Alken bedroefd toe hoe de grote spelers in de landbouw, de kleintjes meer en meer verdrijven. Naast het feit dat de kleine speler het steeds moeilijker krijgt, hebben deze ontwikkelingen ook een negatieve impact op tal van andere factoren (duurzaamheid, kwaliteit, eerlijke prijs,…).

Alken vindt het zeer belangrijk om deze ontwikkelingen om te keren en wil de lokale boer de kans geven om zijn producten aan een eerlijke prijs te verkopen. Daarom organiseert de gemeente sedert 2022 elke woensdag Leigduerp mèjt, een korte keten markt met uitsluitend streekeigen producten.

Sinds 7 juni vindt de korte keten markt op het Laagdorp op vrijdagnamiddag van 15 tot 19u. plaats in plaats van op woensdagvoormiddag.

Zo krijgt ook de werkende bevolking de kans om na het werk op vrijdag nog even langs te komen om een hapje te eten, iets te drinken en inkopen te doen voor het weekend. Op deze manier hoopt de gemeente meer bezoekers aan te trekken en er een gezellige ontmoetingsplek van te maken om het weekend goed in te zetten. Het aanbod zal ook uitgebreid worden met Hasseltse speculaas, appelsap, appelen, peren, pruimen en andere seizoensproducten.

Om de markt nog aantrekkelijker te maken en voor meer beleving rond de markt worden nog bijkomende initiatieven genomen:

  • Muziek op de markt
  • Klantenkaarten
  • Rad van fortuin (bij volle klantenkaart)
  • Aankleding om het Laagdorp aantrekkelijker te maken
  • Extra budget ter promotie van de markt

Om de koude wintermaanden wat aangenamer te maken, vindt de markt vanaf vrijdag 1 november 2024 tot maart 2025 terug in gc Taeymans plaats! 

Meer informatie en de lijst met standhouders vind je op deboerop.be.

Er is nog plek voor extra standhouders!

Wil jij ons helpen om het aanbod van onze markt uit te breiden en zo de korte keten producenten terug op de kaart te zetten? Reserveer dan zeker je standplaats via michel.bijnens@alken.be, M 0473 73 45 38.

Let op: Enkel aanbieders van streekeigen Haspengouwse producten van de korte keten zijn toegelaten.

Stel je kandidaat door het aanvraagformulier volledig ingevuld te bezorgen via één van onderstaande mogelijkheden: 

  • Per mail, per duurzame drager naar lokale.economie@alken.be.
  • Per post, postdatum geldt als indieningsdatum naar dienst lokale economie, Hoogdorpsstraat 5, 3570 Alken.
  • Per aangetekende zending naar dienst lokale economie, Hoogdorpsstraat 5, 3570 Alken.