Wegenwerken Bosveldstraat en Felsterstraat

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolroutes ontvangt het gemeentebestuur subsidies van de Vlaamse Overheid. In dit kader worden binnenkort volgende infrastructuurwerken uitgevoerd:

  • Op het kruispunt met de Bosveldstraat en de Felsterstraat wordt een verhoogd kruispunt aangelegd.
  • Tussen Bosveldstraat nr. 39 en 43 wordt een wegversmalling met paaltjes voorzien.
  • De toplaag van de Bosveldstraat wordt bestreken en voorzien van een slemlaag.
  • In de Bosveldstraat worden fietssuggestiestroken in okerkleur aangelegd.

Uitvoeringstermijn

Vanaf dinsdag 30 mei tot en met vrijdag 7 juli 2023, afhankelijk van de weersomstandigheden.

De werken worden in twee fases uitgevoerd:

Fase 1: Aanleg verhoogd kruispunt – duur ± 20 dagen (uitharden van de beton inbegrepen) – door aannemer Claes

Fase 2: Bestrijking en aanleg fietssuggestiestroken – door aannemer Grizaco

Hinder

Tijdens de aanleg van het verhoogd kruispunt en het uitharden van de beton is de Felsterstraat niet bereikbaar voor voertuigen en is de Bosveldstraat afgesloten ter hoogte van het verhoogd kruispunt. Een omleiding wordt voorzien. De plaatselijke bewoners dienen hun wagen te plaatsen in de Bosveldstraat. Ook het huisvuil wordt in de Bosveldstraat opgehaald.

In fase 2 is er in de Bosveldstraat geen verkeer mogelijk tijdens de uitvoering van de bestrijking en de aanleg van de fietssuggestiestroken.

Aannemers Claes en Grizaco steken een briefje in de bus wanneer de plaatselijke bewoners hun wagen tijdelijk buiten de werkzone moeten plaatsen.