Wateroverlast juli 2021 - verslag en terugkoppeling

Op 15 september 2021 vond er een digitaal overlegmoment plaats om een evaluatie te maken van de recente wateroverlast in juli 2021 in Alken. Op dit overlegmoment waren vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, de provincie Limburg, watering De Herk, Aquafin en Fluvius aanwezig. De VMM was verontschuldigd.

Mede dankzij de ingestuurde meldingen van de inwoners en bedrijven van Alken konden de belangrijkste locaties met wateroverlast in kaart gebracht worden.

In dit verslag vinden jullie de besproken locaties alsook de conclusies en afspraken die gemaakt werden.