Vrijwilligerswerking bij Dienstencentrum De Kouter

Voor een dienstencentrum is de inzet van vrijwilligers van groot belang.

Door vrijwilligers in te schakelen, kunnen activiteiten in Dienstencentrum De Kouter tegen democratische prijzen aangeboden worden.
Daarnaast kunnen jonge senioren die meewerken in het dienstencentrum, de organisatoren attent maken op de noden en wensen die leven bij hun leeftijdsgenoten.
De inbreng van vrijwilligers is onmisbaar geworden!
Iedereen die wil helpen om het Dienstencentrum De Kouter verder uit te bouwen, is dan ook bijzonder welkom!

Je kan in Dienstencentrum De Kouter ingeschakeld worden

Als vrijwilliger bepaal je zelf welke inzet je wil doen en hoeveel tijd of welke dag(en) je aan vrijwilligerswerk wil en kan besteden.

Interesse

Neem contact op met Sara Aguas voor een kennismakingsgesprek.