Schade melden bij het Vlaams Rampenfonds

Gepubliceerd op zaterdag 17 jul. 2021 om 9u.
Je kan waterschade alvast melden bij het Vlaams Rampenfonds.

Als je schade hebt geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel, dan kan je dat uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel melden bij het Vlaams Rampenfonds.

Opgelet: dat is niet hetzelfde als een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dat kan pas als het Vlaams Rampenfonds de ramp erkent.

Schade melden om het schadelijk weersfenomeen te laten erkennen als ramp

  • Meld de schade uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel bij het Vlaams Rampenfonds.
  • Het Vlaams Rampenfonds verzamelt de schademeldingen.
  • Na de einddatum om de schade te melden start het Vlaams Rampenfonds een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen.
Deze schademelding is geen aanvraag om een vergoeding vanwege het Vlaams Rampenfonds te krijgen. Een aanvraagdossier kan pas ingediend worden na een eventuele erkenning als ramp.