Vernieuwingswerken N754 tussen Alken en Wellen

Vanaf maandag 24 oktober zal Agentschap Wegen en Verkeer de N754 (de gewestweg die Alken met Wellen verbindt) vernieuwen tussen de gemeentegrens met Alken en het centrum van Wellen (Russeltstraat, Veerstraat en een stukje van de Dorpsstraat tussen de Overbroekstraat tot de Vloeiherkstraat). 

Aard van de werken

In beide rijrichtingen worden de toplaag van de weg vernieuwd en fietssuggestiestroken aangebracht. De maximaal toegelaten snelheid wordt overal 50 km/u. Deze vernieuwingen zullen de veiligheid en het rijcomfort voor alle weggebruikers verhogen.

Werkzone

De werkzone loopt vanaf de kruising met de Russeltveldweg in de Russeltstraat tot aan het kruispunt van de N754-Dorpsstraat met de Vloeiherkstraat.

Planning

De werken starten op maandag 24 oktober en worden verwacht klaar te zijn voor de kerstvakantie. De voorlopige planning van de werken geldt onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

De uitvoering van de werken is voorzien in drie opeenvolgende fases:

FASE 1

Aard van de werken

  • Tussen de Klameerstraat en Tervoortstraat: enkel plaatselijke herstellingswerken zonder veel hinder.
  • Vanaf het kruispunt met de Russeltveldweg tot de Dorpsstraat: frezen van het oude wegdek en ophogen van de rioolputdeksels.

Verkeershinder

Er geldt tijdens deze werken in de Veerstraat en Russeltstraat eenrichtingsverkeer richting Alken. Tot half november wordt doorgaand verkeer richting Wellen omgeleid via de Russeltveldweg - Bodemstraat - Bosstraat - Vloeiherkstraat.

Voor fietsers geldt er in beide richtingen een kortere omleiding via Russeltveldweg - Herenstraat - Daalstraat - Overbroekstraat en de fietsdoorsteek vanaf Overbroek richting Christina kapel aan de Dorpsstraat.

Ulbeek is vanuit Alken bereikbaar via Klameerstraat - Veelstraat - Op den Hamel - Ulbeekstraat. Vanuit Wellen centrum is Ulbeek op de gebruikelijke manier bereikbaar.

Het  omleidingsplan vind je bij de downloads onderaan.

FASE 2

Aard van de werken

  • Asfalteringswerken: nieuwe toplaag vanaf het kruispunt met de Russeltveldweg tot de Dorpsstraat.

Voorlopige planning

  • Nacht van 9 op 10 november vanaf 19u. tot 9u.

Verkeershinder

Tijdens de asfalteringswerken zal de werkzone in Wellen in beide richtingen afgesloten zijn. De omleiding Russeltveldweg - Bodemstraat - Bosstraat - Vloeiherkstraat geldt dan in beide richtingen. Zodra het asfalt is afgekoeld, wordt de weg in 3 fases weer opengesteld in beide richtingen.

Het  omleidingsplan vind je bij de downloads onderaan.

FASE 3

Aard van de werken

De wegmarkeringen en fietssuggestiestroken worden gefaseerd aangebracht.

Verkeershinder

Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst zodat verkeer beurtelings de werkzone kan passeren. Er wordt telkens in zones van ongeveer 300 meter gewerkt om de hinder te beperken.

De snelheid in de werkzone wordt gedurende de volledige werken beperkt.

Meer info

https://wegenenverkeer.be/werken/nieuwe-asfaltlaag-en-fietssuggestiestroken-op-n754 

https://wegenenverkeer.be/nieuws/gewestweg-n754-tussen-wellen-en-alken-krijgt-nieuwe-asfaltlaag-en-fietssuggestiestroken