Vernieuwing van de Steenweg (N722) in Alken gaat van start

Gepubliceerd op donderdag 7 mrt 2024 om 15.12 u.
Maandag 11 maart 2024 starten de voorbereidende werken voor de vernieuwing van de Steenweg (N722) in Alken. Het gaat om de eerste fase vanaf de grens met Sint-Lambrechts-Herk tot aan het kruispunt met de Stationsstraat (N754).

Eerst zijn de nutsmaatschappijen ruim een jaar aan de slag om hun kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, telecom en water te vernieuwen. In de loop van 2025 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de effectieve infrastructuurwerken van de gewestweg.

Nutswerken tot half maart 2025

Vanaf maandag 11 maart 2024 maakt de aannemer de omgeving bouwrijp zodat de nutsmaatschappijen de ruimte hebben om te werken. Zij starten vanaf de grens met Sint-Lambrechts-Herk tot het kruispunt met de Onze-Lieve-Vrouwestraat/Stationsstraat (N754). Aan de kant met de oneven huisnummers vernieuwen en verplaatsen de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom onder leiding van Fluvius. Daarna volgt hetzelfde stramien van bouwrijp maken en nutswerken aan de kant met de even huisnummers. Volgens de huidige planning duren de werken zo’n zes maanden per kant. Onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden start AWV de effectieve heraanleg dus in het voorjaar van 2025.

Maatregelen tijdens de nutswerken

Tijdens de nutswerken rijden fietsers in twee richtingen op het fietspad aan de kant waar niet gewerkt wordt. Gemotoriseerd verkeer kan de werken passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Woningen en handelszaken blijven maximaal bereikbaar via een tijdelijke inrit in steenslag. Toch moet rekening gehouden worden met mogelijke korte onderbrekingen.

Veiligere fietspaden

“Aan weerskanten van de Steenweg en de Hasseltsesteenweg (N722) in Alken en Sint-Truiden komen enkelrichtingsfietspaden. Afhankelijk van de toegelaten snelheid van het gemotoriseerd verkeer worden ze verhoogd (in zone 50) of vrijliggend van de rijweg (in zone 70) aangelegd”, aldus Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare werken. Het project focust ook op een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer en toegankelijke bushaltes, meer veiligheid voor gemotoriseerde weggebruikers door onder andere een aangepast wegprofiel en een duurzaam waterbeheer via gescheiden riolering.

Meer info

Bron: Agentschap wegen en verkeer