Terkooster Kinderkoor en jeugdkoor Turn it Up

Het Terkooster Kinderkoor werd in 1987 door Griet Renaerts opgericht en staat momenteel onder de deskundige leiding van Michèle Dexters. Het koor bestaat momenteel uit een 20-tal enthousiaste stemmetjes tussen 6 en 14 jaar die wekelijks repeteren op vrijdagavond van 17.30 tot 18.30u. Voor belangrijke optredens zijn er soms extra repetities. De kinderen komen regelmatig naar buiten met de liejes die ze hebben geleerd. Hun repertoire bestaat naast klassieke melodieën ook uit eigentijdse en speelse liederen. Zo verzorgen zij jaarlijks hun eigen concert. Ook zingen zij op Kerst-, Nieuwjaars- of aperitiefconcerten, zijn ze te horen in huwelijksmissen en bij één of andere gelegenheid. In 2007 en 2008 werd het koor door de uitgeverij Averbode gevraagd voor een CD-opname. Maar er wordt meer gedaan dan alleen gezongen! Tijdens de herfstvakantie is er de jaarlijkse koormeerdaagse waar een gezonde afwisseling heerst tussen zang en ontspanning. Om de sfeer en de band binnen de groep te versterken wordt regelmatig een kooruitstap georganiseerd.

Sociale media

Contact

GCA d'Erckenteel; Parkstraat/Eikendreef Z/N , 3570 Alken
Tel.
0477363092
info@terkoosterkinderkoor.be
Website
www.terkoosterkinderkoor.be

Voorzitter

Elke Maris

Linderstraat 93 , 3570 Alken
GSM
0477363092
info@terkoosterkinderkoor.be