Amarylliskoor Alken

Het Amarylliskoor is gegroeid uit het vroegere kerkkoor van Alken-Centrum. Vóór 1977 verzorgde het koor voornamelijk de vieringen in de kerk. In het najaar van 1977 richtten Ludo Verjans en enkele dynamische leden uit het vroegere kerkkoor het Amarylliskoor op. Ludo Verjans, de gedreven dirigent, muziekleraar, oordeelde toen dat de tijd rijp was om muziek van zeer uiteenlopende aard te brengen en dat vaak in samenwerking met andere koren en muziekensembles. De dirigent streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van koorklank op de veelvuldige concerten van het Amarylliskoor. Nieuwe muziekliefhebbers-zangers voelen zich de laatste jaren aangetrokken door de frisse stijl van het Amarylliskoor met de dirigent als grote bezieler. Vandaag telt het koor 42 leden. Het Amarylliskoor treedt regelmatig op in binnen –en buitenland. Voor de dirigent en het dynamische bestuur is de vriendschappelijke sfeer behouden in het koor dé hoofdbekommernis. Zingen moet plezant blijven. Het Amarylliskoor organiseert dan ook regelmatig activiteiten voor de partner en kinderen van de koorleden. Wie graag zingt, een beetje muziek kent en vriendschap op prijs stelt, is meer dan welkom bij het Amarylliskoor.

Contact

vrije basischool ´t Laantje; Sint-Aldegondislaan 2 , 3570 Alken
Tel.
011313984
verjansl@telenet.be
Website
www.amarylliskoor.be

Dirigent

Ludo Verjans

, 3570 Alken
Tel.
0113984
verjansl@telenet.be