VOSOG Alken

VOSOG heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke, culturele en sociale belangen van de werking van volwassen scouts- en gidsen in de Vlaamse Gemeenschap door : Te zorgen voor vorming en begeleiding. Te zorgen voor doorstroming van informatie. Te zorgen voor onderlinge stimulering en kennisoverdracht. De kwaliteit en de geest van scouting (voor volwassenen) te bevorderen en te bewaken. Het inrichten van sociale en culturele activiteiten. De scouts – en gidsenbeweging te steunen op plaatselijk, nationaal en internationaal vlak. De vereniging onderschrijft de beginselen vastgelegd in het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal verdrag betreffende de Rechten van het Kind. We hebben een vijftal activiteiten per jaar voor onze leden zoals onder andere een nieuwjaarsreceptie in januari, wandeltochten en fietstochten in de lente en de herfst, een algemene vergadering, enz. Sommige activiteiten zijn eveneens toegankelijk voor niet-leden, zoals o.a. onze ‘Kaas- en wijnavond’ begin november. Deze activiteiten worden ten gelegen tijd kenbaar gemaakt via pers en het gemeenteblad.

Sociale media

Contact

GCA Sint-Jorisheem; Hendrikveldstraat Z/N , 3570 Alken
Tel.
0476232523
georges.daniels@telenet.be

Secretaris

Georges Daniëls

Hulzenstraat 115 , 3570 Alken
Tel.
011313927
GSM
0476232523
georges.daniels@telenet.be