Rode Kruis

Het Rode Kruis is een vereniging van openbaar nut die, in geval van nood, zoals natuurrampen, grote ongevallen en dergelijke, zich ten dienste stelt van de overheid en de bevolking. In het dagelijkse leven richten wij ons meer op het verlenen van hulp aan de inwoners van onze gemeente, zoals het opzetten van hulpposten bij manifestaties allerhande. Uitlenen van hulpmiddelen zoals rolstoelen, ziekenhuisbedden, krukken, enz. bij ernstige verwondingen of ziektes. Hulp bij de bloedcollectes in onze gemeente. De dienst Leergangen richt elk jaar in september een EHBO-cursus in, waarin de aanwezigen de technieken aangeleerd worden om zo efficiënt mogelijk de eerste zorgen te kunnen toedienen, zoals reanimatie, kleine wonden verzorgen en, indien nodig, zo snel mogelijk de hulpdiensten te verwittigen en in afwachting het slachtoffer zo goed mogelijk te helpen.

Contact

Koutermanstraat 2 , 3570 Alken
Tel.
0474481803
voorzitter@alken.rode.kruis.be
Website
www.alken.rodekruis.be

Contactpersoon

Jean Pirens

GSM
0474481803
voorzitter@alken.rodekruis.be

Voorzitter

Vera Conings

GSM
0476711612