Geschied-en oudheidkundige kring van Alken

Het doel van de vereniging is de studie van de plaatselijke geschiedenis te bevorderen door persoonlijk onderzoek, mededeling en publicaties. Dit gebeurt door: uitdiepen van de geschiedenis, stamboomonderzoek, inventarisering bidprentjes en rouwbrieven, inrichten cursus genealogie, uitbouw eigen documentatiecentrum, studie en publicaties plaatselijk dialect.

Secretaris

Jos Boiten

Haverenbosstraat 34 , 3570 Alken
Tel.
011316767
GSM
0474985662
jos.boiten@telenet.be