Vastgoedinformatie

Wat is vastgoedinformatie?

Het inlichtingenformulier vastgoedinformatie bevat een uittreksel uit het plannenregister, het vergunningenregister en andere nuttige informatie over een perceel of een gebouw, zoals milieu en natuur, milieuvergunningen, huisvesting, erfdienstbaarheden,...  Dit document wordt opgesteld op basis van de informatie waarover de gemeente beschikt op de datum van de opmaak. Het formulier verzekert dus geen volledigheid. Een stedenbouwkundig uittreksel moet je mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Waarom?

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Voor wie?

Iedereen kan de vastgoedinformatie van een perceel aanvragen, in de eerste plaats zijn het vooral notarissen en immobiliënkantoren die deze info nodig hebben.

Procedure

Prijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt € 135 per kadastraal perceel.
(€ 75 voor de aanvraag bij de gemeente + € 36,5 retributie Vlaanderen + 21% BTW)