Uitreiking Prijs Willy Van Heers 2023

Op woensdag 15 november werd, aansluitend op de algemene vergadering van de Cultuurraad, de 'Prijs Willy Van Heers' uitgereikt. Met deze prijs zet de raad van bestuur van de Openbare Bibliotheek tweejaarlijks een verdienstelijke vrijwilliger in de aandacht.

De 'Prijs Willy Van Heers 2023' werd uitgereikt aan Jos Boiten.

Jos is al 48 jaar lid van de Geschied- en Oudheidkundige Kring, waar hij momenteel de rol van secretaris vervult. Sterker nog, hij is 1 van de stichtende leden van de Kring. Zijn jarenlange inzet uitte zich 2001 al in het boek “Archiefbeelden Alken”. Recent verscheen het werk “Doodsprentjes uit het archief van Alken nader bekeken” waarin Jos een grote bijdrage leverde.

Daarnaast zet Jos zich in voor het behoud van het Alkens dialect. Hij is medesamensteller en eindverantwoordelijke van het dialectwoordenboek "Zoe joent da bè o.s gezeid” en organiseert de Alkense dialectavond.

Als voorzitter van de Gemeentelijke Erfgoedraad Alken werkt hij nauw samen met Ergoed Haspengouw als o.a. deelnemer aan erfgoedklasbak voor de scholen, lid van de werkgroep dialect Haspengouw en begeleider van Reprise 2023.

Hij is als vrijwilliger betrokken bij de Kouter; zo organiseert hij de seniorenquiz en voert hij taken uit als bode.

Jos laat zich ook van zijn sportieve kant zien, hij is sinds 2007 voorzitter van atletiekclub ACA en treedt op als jurylid voor wedstrijden sinds 1986.

Bijkomend treedt hij op als vaandrig bij de Oudstrijdersvereniging van Alken.

Met de bovenstaande opsomming in gedachten, kunnen we niet anders dan concluderen dat Jos een terechte winnaar is voor de ‘Prijs Willy Van Heers’

Een dikke proficiat aan Jos!