Uitreiking Prijs Willy Van Heers 2021

Op maandag 15 november werd, aansluitend op de algemene vergadering van de Cultuurraad, de 'Prijs Willy Van Heers' uitgereikt. Met deze prijs zet de raad van bestuur van de Openbare Bibliotheek tweejaarlijks een verdienstelijke vrijwilliger in de aandacht.

De 'Prijs Willy Van Heers 2021' werd postuum uitgereikt aan François Philtjens, van wie we in mei 2021 afscheid moesten nemen.

François was al meer dan 15 jaar voorzitter van de toneelvereniging ’t Open doek. Hij bracht de mensen samen, hij was een goede leidersfiguur, behulpzaam voor iedereen. Hij was de stuwende kracht achter de vereniging.  

Vanuit zijn verenging zetelde hij in de cultuurraad. In zijn rol van afgevaardigde, maar ook als lid van het dagelijks bestuur van de cultuurraad, en als voorzitter van de raad van bestuur gemeenschapscentra had François altijd het algemeen belang voor ogen gehouden. François was iemand die verder kon kijken dan zijn vereniging alleen. Bij besprekingen van reglementen, bij formuleren van adviezen, bij het maken van voorstellen, pleitte hij steevast ervoor dat het niet enkel voor zijn vereniging in orde was, maar kon hij deze loslaten en nam het groter geheel indachtig. Hij nam alle verenigingen in acht, maar hij respecteerde ook beleidskeuzes.

We hopen de familie met deze postuum erkenning van François als verdienstelijke vrijwilliger een hart onder de riem te steken en wensen de familie nog veel sterkte met hun verdriet.