Uitlenen

Wat kan je uitlenen?

Leen in totaal gratis 20 stuks waarvan:

  • Maximaal 20 gedrukte materialen (boeken, tijdschriften of strips).
  • Maximaal 10 cd's.
  • Maximaal 10 dvd's.
  • Maximaal 4 speelmaterialen.

Op een jeugdkaart (leners tot 12 jaar) kunnen enkel materialen uit de jeugdafdeling uitgeleend worden. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen gebruik maken van de jongerenhoek en/of de volwassenenafdeling.
Speelmaterialen kunnen enkel uitgeleend worden door een lener met een betalend lidmaatschap (+18 jaar). 

Uitleentermijn

De uitleentermijn bedraagt 4 weken (28 dagen). De titels van de uitgeleende materialen staan samen met de uiterste datum van inleveren of verlengen vermeld op het ticket dat je bij de uitlening ontvangt.

Je kan steeds een aangepaste uitleentermijn vragen indien je op vakantie gaat of als je op voorhand reeds weet dat je de materialen niet tijdig kan terugbrengen of verlengen. 

Verlengen

De uitleentermijn van elk materiaal is slechts 1 maal verlengbaar. Indien een materiaal gereserveerd is, kan de uitleentermijn niet verlengd worden. Verlengen kan:

  • Telefonisch tijdens de openingsuren (T 011 59 06 60).
  • Via Mijn Bibliotheek.
  • In de bibliotheek aan de zelfscanbalies.

Te laat?

Voor te laat ingeleverde materialen wordt per materiaal en per openingsdag een bedrag van € 0,10 aangerekend.

Reserveren

Je kan uitgeleende of aanwezige werken reserveren

  • Via Mijn Bibliotheek.
  • Telefonisch tijdens de openingsuren (T 011 59 06 60).
  • In de bibliotheek aan de balie.

Wanneer de gereserveerde werken klaarliggen, word je per brief of per e-mail verwittigd.

Een reservering kost € 1 per object.

Gereserveerde materialen blijven 2 weken voorbehouden.

Lenen bij andere bibliotheken: IBL

Documenten die niet tot onze collectie behoren, kunnen via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) worden aangevraagd in een andere bibliotheek dan de Openbare Bibliotheek Alken.

De hieraan verbonden kosten (€ 3 per object) vallen ten laste van de lener, ook bij het niet afhalen van de gevraagde materialen.

Object beschadigd of verloren?

Voor beschadiging, verlies of diefstal van documenten moet je een vergoeding betalen. Indien een werk meerdere elementen omvat (cd's, dvd's of andere) en één of meerdere elementen beschadigd of verloren zijn, wordt steeds het gehele werk aangerekend.