UiT in Alken op www.alken.be en actviteitenkalender in het gemeentemagazine

UiT in Alken

Alken is ook lid van het UiTnetwerk van CultuurNet Vlaanderen. Dankzij deze samenwerking verschijnen alle activiteiten in onze gemeente (sport, jeugd, vrije tijd, toerisme, cultuur, ...), die ingegeven zijn in de UiTdatabank, in diverse agenda’s:

- in UiT in Alken op www.alken.be, op de frontpagina en
- in de activiteitenkalender in ons tweemaandelijks gemeentemagazine.

Opgelet! Voor publicatie van je activiteiten in het gemeentemagazine, kijk in de tabel voor de uiterste datum dat je je activiteiten dient in te geven in de UiTdatabank! 
Je activiteiten worden in de mate van het mogelijke in de activiteitenkalender van het gemeentemagazine gepubliceerd.

Voer de activiteiten die jij organiseert één keer in via www.uitdatabank.be

Welke zijn de criteria voor het wel of niet publiceren  van je activiteiten?
De activiteit

  • moet in Alken plaatsvinden.
  • moet openstaan voor iedereen: politiek getinte activiteiten worden niet gepubliceerd. Het gemeentebestuur behoudt steeds het recht om een activiteit niet te publiceren of te verwijderen op de website of het gemeentemagazine.
  • Mag niet commercieel zijn.

Bij twijfel voor publicatie, beslist de coördinator van UiT in Vlaanderen.

Planning

Gemeentemagazines 2022Activiteiten ingeven in UITdatabank vóórBedeling gemeentemagazine
Januari/februariVrijdag
19 november 2021 vóór 12u.
Vrijdag
17 december 2021
Maart/april

Dinsdag  
1 februari 2022

Donderdag 
24 februari 2022
Mei/juniVrijdag   
1 april 2022 
Woensdag
27 april 2022
Juli/augustusWoensdag
1 juni 2022

Dinsdag 
28 juni 2022

September/oktoberMaandag
1 augustus 2022 
Maandag
29 augustus 2022

November/decemberMaandag 
3 oktober 2022 
Donderdag 
27 oktober 2022 

Gemeentemagazines 2023  
Januari/februari Vrijdag
 18 november 2022 vóór 12u.

Vrijdag 
16 december 2022