UiT in Alken op www.alken.be en actviteitenkalender in het gemeentemagazine

UiT in Alken

Alken is ook lid van het UiTnetwerk van CultuurNet Vlaanderen. Dankzij deze samenwerking verschijnen alle activiteiten in onze gemeente (sport, jeugd, vrije tijd, toerisme, cultuur, ...), die ingegeven zijn in de UiTdatabank, in diverse agenda’s:

- in UiT in Alken op www.alken.be, op de frontpagina en
- in de activiteitenkalender in ons tweemaandelijks gemeentemagazine.

Opgelet! Voor publicatie van je activiteiten in het gemeentemagazine, kijk in de tabel voor de uiterste datum dat je je activiteiten dient in te geven in de UiTdatabank! 
Je activiteiten worden in de mate van het mogelijke in de activiteitenkalender van het gemeentemagazine gepubliceerd.

Voer de activiteiten die jij organiseert één keer in via www.uitdatabank.be

Welke zijn de criteria voor het wel of niet publiceren  van je activiteiten?
De activiteit

  • moet in Alken plaatsvinden.
  • moet openstaan voor iedereen: politiek getinte activiteiten worden niet gepubliceerd. Het gemeentebestuur behoudt steeds het recht om een activiteit niet te publiceren of te verwijderen op de website of het gemeentemagazine.
  • Mag niet commercieel zijn.

Bij twijfel voor publicatie, beslist de coördinator van UiT in Vlaanderen.

Planning

Gemeentemagazines 2024 Uiterste inleveringsdatum tekstenBedeling gemeentemagazine
Januari/februariVrijdag
17 november 2023 vóór 12u.
Donderdag
14 december 2023
Maart/aprilDonderdag 1 februari 2024Dinsdag 27 februari 2024
Zomerbrochure 2024
Woensdag 20 maart 2024Vrijdag 12 april 2024
Mei/juniDinsdag
2 april 2024
Donderdag 25 april 2024
Juli/augustusMaandag
3 juni 2024
Dinsdag
25 juni 2024
September/oktoberDonderdag
1 augustus 2024
Dinsdag 27 augustus 2024
November/decemberDinsdag
1 oktober 2024
Maandag
28 oktober 2024
Gemeentemagazines 2025 Uiterste inleveringsdatum tekstenBedeling gemeentemagazine
Januari/februariVrijdag
15 november 2024 vóór 12u.
Donderdag
12 december 2024