UiT in Alken op www.alken.be en actviteitenkalender in het gemeentemagazine

UiT in Alken

Alken is ook lid van het UiTnetwerk van CultuurNet Vlaanderen. Dankzij deze samenwerking verschijnen alle activiteiten in onze gemeente (sport, jeugd, vrije tijd, toerisme, cultuur, ...), die ingegeven zijn in de UiTdatabank, in diverse agenda’s:

- in UiT in Alken op www.alken.be, op de frontpagina en
- in de activiteitenkalender in ons tweemaandelijks gemeentemagazine.

Opgelet! Voor publicatie van je activiteiten in het gemeentemagazine, kijk in de tabel voor de uiterste datum dat je je activiteiten dient in te geven in de UiTdatabank! 
Je activiteiten worden in de mate van het mogelijke in de activiteitenkalender van het gemeentemagazine gepubliceerd.

Voer de activiteiten die jij organiseert één keer in via www.uitdatabank.be

Welke zijn de criteria voor het wel of niet publiceren  van je activiteiten?
De activiteit

  • moet in Alken plaatsvinden.
  • moet openstaan voor iedereen: politiek getinte activiteiten worden niet gepubliceerd. Het gemeentebestuur behoudt steeds het recht om een activiteit niet te publiceren of te verwijderen op de website of het gemeentemagazine.
  • Mag niet commercieel zijn.

Bij twijfel voor publicatie, beslist de coördinator van UiT in Vlaanderen.

Planning

Gemeentemagazines 2021Activiteiten ingeven in UITdatabank vóórBedeling gemeentemagazine
Januari/februariVrijdag
20 november 2020 vóór 12u.
Vrijdag
18 december 2020
Maart/april

Maandag 
1 februari 2021

Woensdag
24 februari 2021
Mei/juniDonderdag   
1 april 2021 
Woensdag
28 april 2021
Juli/augustusDinsdag
1 juni 2021

Maandag 
28 juni 2021

September/oktoberMaandag
2 augustus 2021 
Vrijdag
27 augustus 2021
November/decemberVrijdag 
1 oktober 2021 
Woensdag
27 oktober 2021