UiT in Alken op www.alken.be en actviteitenkalender in het gemeentemagazine

UiT in Alken

Alken is ook lid van het UiTnetwerk van CultuurNet Vlaanderen. Dankzij deze samenwerking verschijnen alle activiteiten in onze gemeente (sport, jeugd, vrije tijd, toerisme, cultuur, ...), die ingegeven zijn in de UiTdatabank, in diverse agenda’s:

- in UiT in Alken op www.alken.be, op de frontpagina en
- in de activiteitenkalender in ons tweemaandelijks gemeentemagazine.

Opgelet! Voor publicatie van je activiteiten in het gemeentemagazine, kijk in de tabel voor de uiterste datum dat je je activiteiten dient in te geven in de UiTdatabank! 
Je activiteiten worden in de mate van het mogelijke in de activiteitenkalender van het gemeentemagazine gepubliceerd.

Voer de activiteiten die jij organiseert één keer in via www.uitdatabank.be

Welke zijn de criteria voor het wel of niet publiceren  van je activiteiten?
De activiteit

  • moet in Alken plaatsvinden.
  • moet openstaan voor iedereen: politiek getinte activiteiten worden niet gepubliceerd. Het gemeentebestuur behoudt steeds het recht om een activiteit niet te publiceren of te verwijderen op de website of het gemeentemagazine.
  • Mag niet commercieel zijn.

Bij twijfel voor publicatie, beslist de coördinator van UiT in Vlaanderen.

Planning

Gemeentemagazines 2023 Uiterste inleveringsdatum tekstenBedeling gemeentemagazine
Januari/februariVrijdag
18 november 2022 vóór 12u.
Vrijdag 
16 december 2022
Maart/aprilWoensdag 
1 februari 2023
Donderdag 
23 februari 2023
Mei/juniMaandag 
3 april 2023
Dinsdag
25 april 2023
Juli/augustusDonderdag
1 juni 2023
Dinsdag 
27 juni 2023
September/oktoberDinsdag
1 augustus 2023
Maandag 
28 augustus 2023
November/decemberMaandag  
2 oktober 2023
Donderdag
26 oktober 2023
Gemeentemagazines 2024 Uiterste inleveringsdatum tekstenBedeling gemeentemagazine
Januari/februariVrijdag
17 november 2023 vóór 12u.
Donderdag
14 december 2023