Trajectcontrole op Steenweg (N722)

Vanaf 15 december 2021 wordt de trajectcontrole op de N722 in Alken en Sint-Truiden in gebruik genomen. De ANPR-camera’s op de N722 zullen niet enkel gebruikt worden in het kader van criminaliteitsbestrijding maar ook voor de vaststelling van snelheidsovertredingen via het systeem van trajectcontrole.

Vorig jaar plaatste het Agentschap Wegen en Verkeer twee ANPR-camera’s op de N722, waarvan één in Alken op de Steenweg richting Sint-Truiden en één in Sint-Truiden op de Hasseltsesteenweg richting Alken.

ANPR-camera’s zijn camera’s die automatisch nummerplaten lezen. Op deze manier streeft de politie ernaar om de veiligheid op straat te verhogen en de pakkans van daders te vergroten. Deze ANPR-camera’s bewijzen niet enkel hun nut in het kader van criminaliteitsbestrijding maar hebben ook een preventief effect.

Vanaf 15 december 2021 zullen deze ANPR-camera’s niet meer enkel gebruikt worden in het kader van criminaliteitsbestrijding maar ook voor het vaststellen van snelheidsovertredingen via het systeem van trajectcontrole.

Flitspalen zijn zeer gekend in het straatbeeld. In de buurt van flitspalen remmen bestuurders soms plots af om daarna weer op te trekken. Dat heeft geen zin meer, want door de trajectcontrole is het de gemiddelde snelheid die telt. Trajectcontrole zorgt voor een gelijkmatige verkeersstroom en een rustiger wegbeeld.

Trajectcontrole werkt met nummerplaatherkenning (ANPR). Het is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Als een bestuurder met een te hoge gemiddelde snelheid tussen de meetpunten rijdt, wordt een overtreding gedetecteerd en worden deze gegevens doorgestuurd naar het Gewestelijk Verwerkingscentrum voor de opmaak van een proces-verbaal.

Door op deze locaties permanent de snelheid te meten willen zowel de lokale overheid als de politie de verkeersveiligheid in het algemeen verhogen door de snelheid op deze wegen terug te dringen. Daarnaast detecteert de installatie ook geseinde wagens.