Tragewegenproject Alken

Doorsteken, steegjes en fietsverbindingen, maar evengoed bospaden en veldwegen zijn allemaal trage wegen. Voornamelijk voetgangers en fietsers zijn er de baas. We vinden ze overal in Alken: in de dorpskernen, tussen de wijken en doorheen de open ruimte. Het zijn vaak korte, snelle en veilige verbindingen tussen jouw thuis en de school, het werk of de winkel. Trage wegen verhogen ook de natuurbeleving, bevorderen gezonde ontspanning en maken deel uit van ons erfgoed. En ze bieden ruimte voor ontmoeting, om te spelen en leiden je langs verrassende plekken in de gemeente.

Jammer genoeg kennen we deze trage wegen niet allemaal of zijn sommigen in slechte of onbruikbare staat. Bijgevolg blijven hun troeven sterk onderbenut. Daarom wil de gemeente het netwerk inventariseren, samen met Trage Wegen vzw maar ook met inwoners en lokale organisaties. Op die manier krijgen we een geactualiseerd beeld van de trage wegen en kan het netwerk naar de toekomst toe verbeterd en versterkt worden.