Tragewegenproject Alken

Ook jij kan helpen bij de realisatie van dit tragewegenplan!

Trage wegen?

Doorsteken, steegjes en fietsverbindingen, maar evengoed bospaden en veldwegen zijn allemaal trage wegen. Voornamelijk voetgangers en fietsers zijn er de baas. We vinden ze overal in Alken: in de dorpskernen, tussen de wijken en doorheen de open ruimte. Het zijn vaak korte, snelle en veilige verbindingen tussen jouw thuis en de school, het werk of de winkel. Trage wegen verhogen ook de natuurbeleving, bevorderen gezonde ontspanning en maken deel uit van ons erfgoed. En ze bieden ruimte voor ontmoeting, om te spelen en leiden je langs verrassende plekken in de gemeente.

Inventarisatie

Op 28 maart 2023 ging het tragewegenproject van start met een vorming ‘inventariseren van trage wegen’ in en rondom het St.-Jorisheem. In de weken en maanden nadien, gingen verschillende vrijwilligers op pad om de toestand van de trage wegen op te tekenen. Een hele klus waarbij de terreinkennis van de deelnemers onmisbaar was!

Ontwikkeling toekomstbeeld

De komende periode willen we, samen met Trage Wegen vzw, verder werken aan een toekomstbeeld voor onze trage wegen. Ook jij kan helpen bij de opmaak van dit tragewegenplan. Zo zijn we benieuwd naar jouw frequente bestemmingen, veelgebruikte trajecten en mogelijke verbeterpunten voor wandelaars en fietsers. Op 17 oktober 2023 werd een werktafel georganiseerd waarbij de resultaten van de inventarisatie voorgesteld werden en samen rond de kaart werd gebrainstormd over een wensbeeld voor de Alkense trage wegen.

Nu start het proces van de visievorming.