Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring - gemeentebestuur en OCMW Alken

Het gemeentebestuur en OCMW Alken streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.alken.be

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

We namen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

  • Integratie screeningstool in het CMS en op www.alken.be

    • screening bij ingave nieuwe content,

    • periodieke screening van de ganse site.

  • Aanpassing frontend formulierenpagina's op www.alken.be met een hoog contrast switch knop.

  • Toevoeging van een rapport van de dode links op het dashboard van het CMS:

    • dit rapport wordt wekelijks gegenereerd.

NALEVINGSSTATUS

De website www.alken.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

NIET-TOEGANKELIJKE INHOUD

Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. Het lokaal bestuur kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF’s

We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.alken.be wordt doorgelinkt naar externe websites, zoals de UiTdatabank, de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC) … al dan niet via automatische integratie op de frontend. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

EXTRA TOELICHTING

Het gemeentebestuur en OCMW Alken blijft werken aan toegankelijkheid op haar website www.alken.be
De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content. Ze spannen zich in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien.

De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst extra sensibiliserings- en trainingsmomenten in.

FEEDBACK EN CONTACTGEGEVENS

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website www.alken.be?
Laat het weten aan de communicatiedienst via webteam@alken.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

HANDHAVINGSPROCEDURE

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheidsproblemen op de website www.alken.be?
Neem contact op met ombudsdienst@alken.be

Laatst aangepast op: 22-11-2023 om 14.09 u.