Tijdelijke verkeersregelingen 12 inch Lovers Outdoor Festival - zaterdag 13 en zondag 14 juli

Op zaterdag 13 én zondag 14 juli vanaf 13 tot 23u. vindt het jaarlijkse muziekevenement 12 inch Lovers Outdoor plaats op de terreinen van de landerijen in de Eikenbosweg.

Om het verkeer in goede banen te leiden, gelden er die dag tijdelijke verkeersregelingen.

Tijdelijke verkeersregelingen vanaf 12u.

  • Van 12 tot 23u. is het verkeer in de Eikenbosweg en de Grendelweg enkel toegelaten in de richting van de Laagsimsestraat.
    Het verkeer wordt uitzonderlijk toegelaten door het Eikenbos in de richting van de Grendelweg. Bewoners van de Grendelweg mogen naar hun woning rijden vanuit de Laagsimsestraat maar moeten voorrang geven aan uitrijdend verkeer.
  • Na 23u. wijzigt de rijrichting in de Eikenbosweg. De auto's van parking 2 (zie schets) rijden weg richting de Pleinstraat.
  • Er geldt eenrichtingsverkeer in de Pleinstraat tussen de Eikenbosweg en de Hoog- en Laagsimsestraat, richting Hameestraat. Bewoners kunnen hun woning enkel bereiken via de Bisschopsweyerstraat, Brabantsestraat of Knipscheerstraat.
  • De voertuigen op parking 1 (zie schets) verlaten deze parking via de Grendelweg en de Laagsimsestraat.
  • Tussen Pleinstraat nummer 84 en 104 (vanaf Brabantsestraat tot voorbij Knipscheerstraat) wordt een Kiss & Ride-zone voorzien. Ter hoogte van deze huizen wordt in het midden van de Pleinstraat een strook nadarhekken geplaatst.
  • In de Eikenbosweg en ter hoogte van de Kiss & Ride-zone geldt een snelheidsbeperking.
  • In de Eikenbosweg en een gedeelte van de Pleinstraat geldt een parkeerverbod.

Er worden stewards en parkeerwachters ingezet om het verkeer en het parkeren in goede banen te leiden.

Een omleiding wordt voorzien via de Laagsimsestraat, de Langveldstraat, de Simsebeekweg en de  Bisschopsweyerstraat. 

In overleg met de Provincie Limburg wordt het fietsroutenetwerk tijdelijk aangepast. Fietsers volgen een omleiding.

Een gedetailleerd omleidingsplan vind je bij de downloads.

Vragen of problemen?

Neem contact op met Gunnar Deckers op het nummer 0494 81 51 61.