Verhuur met een gerust hart via het sociaal verhuurkantoor!

Heb je een huis of appartement dat je wil verhuren, maar durf je de stap niet te zetten omwille van de bijkomende stress? Verhuur dan met een gerust hart aan het sociaal verhuurkantoor (SVK)!

Het SVK regelt alles voor je én je geniet van een gegarandeerde huuropbrengst. Het SVK zorgt voor:

 • Het huurcontract en de plaatsbeschrijving
 • De maandelijkse betaling van de huur
 • De brandverzekering
 • De organisatie van herstellings- en onderhoudswerken ten laste van de huurder
 • Het onderverhuren van uw woning
 • Begeleiding van de onderhuurder

SVK’s worden erkend door de Vlaamse overheid. Je sluit een huurcontract af met een SVK, dat op zijn beurt de woning doorverhuurt aan kandidaat-huurders. Je ontvangt maandelijks de huur en je blijft genieten van alle voordelen en zekerheden uit de woninghuurwet. Tegelijkertijd krijg je extra zekerheid, want het SVK betaalt altijd stipt, zelfs wanneer je woning niet verhuurd is! Bovendien krijg je nooit te maken met wanbetalers. Het SVK is immers je huurder en draagt dus alle huurdersverplichtingen.

Voordelen

 • Gegarandeerde huuropbrengsten
 • Het vermijden van leegstand van de woning
 • Geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures
 • De garantie dat je je woning op het einde van de overeenkomst weer in oorspronkelijke staat terug krijgt (rekening houdend met de normale slijtage)
 • Een verlaagd tarief onroerende voorheffing
 • Een verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw (12% in plaats van 21%)
 • Verlaagde registratierechten voor wie een woning koopt
 • Samenwerking met een professionele partner
 • Hogere subsidies bij renovaties

Voorwaarden

 • Het SVK vraagt geen commissieloon, maar wel een redelijke huurprijs.
 • De woning moet voldoen aan de Vlaamse kwaliteitsnormen inzake veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.

Interesse? Neem contact op met het SVK zodat een medewerker bij jou kan langskomen. Toch nog een paar renovaties nodig aan de woning vooraleer deze klaar is om te verhuren? Geniet van extra premies bijkomend op het normale premiestelsel.

Meer info

SVK Land van Loon - Diesterstraat 61, 3800 Sint-Truiden - info@svklandvanloon.be - T 011 89 21 98