Subsidiereglement restbedrag noodfonds

Corona heeft ervoor gezorgd dat we omwille van de gezondheid extra maatregelen moesten nemen.

Het gemeentebestuur heeft in 2020 geld ontvangen uit het Noodfonds om het verenigingsleven te ondersteunen.
In de gemeenteraadszitting van september 2020, werd een verdeling van deze gelden goedgekeurd. Van deze verdeling bleef er nog een restbedrag over om later te verdelen.

Voor de erkende verenigingen (sport, jeugd) die beschikken over een gebouw recht van opstal, bestaat de mogelijkheid om via dit reglement extra subsidies te ontvangen.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De vereniging die voor een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet lid zijn van de gemeentelijke Alkense adviesraad (jeugd, sport).
Tevens moet de vereniging over een recht van opstal beschikken, goedgekeurd door de gemeenteraad.

Hoe de subsidie aanvragen?

De aanvraag dient ingediend te worden bij de dienst vrije tijd via het aanvraagformulier dat je kan terugvinden bij de downloads.
Alle aanvragen moeten uiterlijk 30 april 2021 ingediend zijn. Alle aanvragen die later binnenkomen, worden niet meer behandeld.

Meer info

Rebecca Coppieters
011 59 99 73
rebecca.coppieters@alken.be