Stroomgebiedbeheerplannen

Om de kwaliteit van ons grondwater en oppervlaktewater te verbeteren, schakelt de gemeente de komende jaren een tandje hoger.

We ontharden, leggen extra rioleringen aan, bouwen pesticidengebruik af, stimuleren hergebruik van water en beschermen de kwetsbare waternatuur.

Wil jij ook helpen? Meer info vind je bij de downloads.