Stookoliecheque: hoe krijg ik de toelage van € 300?

Op 16.09.2022 besliste de federale regering om de stookoliecheque (voordien aangekondigd als premie van 225 euro) te verhogen naar 300 euro. Ook de periode wordt verlengd. Meer info:

Wie kan de toelage aanvragen?

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 stookolie of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan éénmalig de toelage van € 300 aanvragen.

Hoe vraag je de vergoeding aan?

De toelage van € 300 wordt enkel toegekend als je een formulier invult. Dat kan zowel online als op papier.

Er bestaan twee soorten formulieren. Welke je moet kiezen hangt af van je woning:

  • Type A formulier: voor een individuele woning
  • Type B formulier: voor huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom

Online aanvragen worden sneller verwerkt. In dat geval moet je je digitaal identificeren (vb. met je elektronische identiteitskaart of Itsme).

Het papieren formulier kan je downloaden van de website van de FOD Economie of aanvragen bij je leverancier van stookolie of propaan.

Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar:

FOD Economie
Algemene Directie Energie - Cel Verwarmingstoelage 300euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen?

Je kan tot 10 januari 2023 een aanvraag indienen.

Welke documenten moet ik bezorgen?

Bij een individuele woning (formulier A) voeg je volgende documenten toe:

  • Een kopie van de factuur van de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 december 2022.
  • Een bewijs van jouw betaling van de factuur of de verklaring van de leverancier als je gespreid betaalt en waaruit blijkt dat je in staat bent om te betalen.

Daarnaast bezorg je ook je rijksregisternummer, bankrekeningnummer (IBAN en BIC), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van jouw leverancier en, voor bewoners van een flatgebouw (formulier B), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van het mede-eigendom.

Voor meer informatie

Overloop zeker eerst de FAQ op de website van de FOD Economie waarin je heel wat antwoorden kan terugvinden.

Is er toch iets niet duidelijk, dan kan je het Contact Center van de FOD Economie contacteren op 0800 120 33 (gratis nummer) of via stookoliecheque@economie.fgov.be

Lees hier meer over de verlenging van de maatregelen naar aanleiding van de hoge energieprijzen.