RUP Sport- en Recreatievelden

Drie plaatselijke voetbalclubs in de gemeente Alken zijn gefuseerd tot één club. Dit zou de kosten voor infrastructuur moeten drukken en de werking optimaliseren. Het is de bedoeling om de benodigde sportinfrastructuur voor de nieuwe fusieclub op één locatie te ontwikkelen.

Geen enkele locatie van de voormalige clubs is voldoende groot om de benodigde sportinfrastructuur te bieden, dus is uitbreiding van één locatie of de ontwikkeling van een nieuwe locatie nodig.

Als de nieuwe fusieclub al haar activiteiten op één locatie bundelt, zullen de verschillende huidige locaties van de plaatselijke clubs niet meer gebruikt worden. Daar zijn dan nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Er zijn enkele pistes (technisch) onderzocht. We weten dus wat kan en niet kan.

Procedure

Het studiebureau heeft het voorontwerp opgemaakt. Dit is hieronder raadpleegbaar. Er volgt binnenkort een plenaire vergadering met alle adviesinstanties. De opmerkingen die hieruit voortvloeien worden meegenomen bij de opmaak van het ontwerp van RUP.

De aankondiging van het volgende openbaar onderzoek zal in november 2020 plaatsvinden. Tijdens dit openbaar onderzoek kunnen reacties gegeven worden. De bijgewerkte timing is hieronder toegevoegd.

In het kader van de plenaire vergadering die op woensdag 26 augustus 2020 zal plaatsvinden dient ook de Gecoro een advies uit te brengen.

Deze Gecoro-vergadering zal maandag 24 augustus 2020 doorgaan in het gc Sint-Jorisheem om 20u.  

voetbal (grote weergave)

Praktisch

LCP