RUP Sport- en Recreatievelden

Drie plaatselijke voetbalclubs in de gemeente Alken zijn gefuseerd tot één club. Dit zou de kosten voor infrastructuur moeten drukken en de werking optimaliseren. Het is de bedoeling om de benodigde sportinfrastructuur voor de nieuwe fusieclub op één locatie te ontwikkelen.

Geen enkele locatie van de voormalige clubs is voldoende groot om de benodigde sportinfrastructuur te bieden, en dus is uitbreiding van één locatie of de ontwikkeling van een nieuwe locatie nodig.

Als de nieuwe fusieclub al haar activiteiten op één locatie bundelt, zullen de verschillende huidige locaties van de plaatselijke clubs niet meer gebruikt worden. Daar zijn dan nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Er zijn dus verschillende locaties die zullen onderzocht en herbestemd worden: de locatie voor de nieuwe fusieclub en de huidige locaties die verlaten zullen worden.

In dit filmpje kan je een uitgebreide uitleg terugvinden over het RUP Sport -en Recreatievelden, uiteengezet door Peter Peeters van Proflow tijdens de gemeenteraadscommissie. 

Procedure

De gemeenteraad van Alken heeft op 4 augustus 2022 het RUP Sport -en Recreatievelden voor een 3de keer definitief vastgesteld. 

Aangezien de deputatie Limburg en het departement Omgeving niet zijn overgegaan tot schorsing van de beslissing tot definitieve vaststelling is het besluit bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 28 september 2022.
Het RUP treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Staatsblad. Het RUP Sport -en Recreatievelden is bijgevolg rechtsgeldig.