RUP Sport- en Recreatievelden

Drie plaatselijke voetbalclubs in de gemeente Alken zijn gefuseerd tot één club. Dit zou de kosten voor infrastructuur moeten drukken en de werking optimaliseren. Het is de bedoeling om de benodigde sportinfrastructuur voor de nieuwe fusieclub op één locatie te ontwikkelen.

Geen enkele locatie van de voormalige clubs is voldoende groot om de benodigde sportinfrastructuur te bieden, en dus is uitbreiding van één locatie of de ontwikkeling van een nieuwe locatie nodig.

Als de nieuwe fusieclub al haar activiteiten op één locatie bundelt, zullen de verschillende huidige locaties van de plaatselijke clubs niet meer gebruikt worden. Daar zijn dan nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Er zijn dus verschillende locaties die zullen onderzocht en herbestemd worden: de locatie voor de nieuwe fusieclub en de huidige locaties die verlaten zullen worden.

In dit filmpje kan je een uitgebreide uitleg terugvinden over het RUP Sport -en Recreatievelden, uiteengezet door Peter Peeters van Proflow tijdens de gemeenteraadscommissie. 

Procedure

De gemeenteraad heeft het RUP Sport –en recreatievelden voorlopig vastgesteld op 25 maart 2021. Het openbaar onderzoek liep van 3 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 (60 dagen). Deze periode is afgelopen, het is bijgevolg niet meer mogelijk om een bewaar in te dienen. De ingediende bezwaren zijn behandeld door de Gecoro op 25 augustus 2021.

Volg het verdere verloop van deze procedure op doemee.alken.be