RUP Sport- en Recreatievelden

Drie plaatselijke voetbalclubs in de gemeente Alken zijn gefuseerd tot één club. Dit zou de kosten voor infrastructuur moeten drukken en de werking optimaliseren. Het is de bedoeling om de benodigde sportinfrastructuur voor de nieuwe fusieclub op één locatie te ontwikkelen.

Geen enkele locatie van de voormalige clubs is voldoende groot om de benodigde sportinfrastructuur te bieden, en dus is uitbreiding van één locatie of de ontwikkeling van een nieuwe locatie nodig.

Als de nieuwe fusieclub al haar activiteiten op één locatie bundelt, zullen de verschillende huidige locaties van de plaatselijke clubs niet meer gebruikt worden. Daar zijn dan nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Er zijn dus verschillende locaties die zullen onderzocht en herbestemd worden: de locatie voor de nieuwe fusieclub en de huidige locaties die verlaten zullen worden.

In dit filmpje kan je een uitgebreide uitleg terugvinden over het RUP Sport -en Recreatievelden, uiteengezet door Peter Peeters van Proflow tijdens de gemeenteraadscommissie. 

Procedure

Op 25 november 2021 werd het RUP Sport -en Recreatievelden definitief vastgesteld op de gemeenteraad. Echter ontving de gemeente Alken op 17 januari 2022 het Ministerieel besluit van 13 januari 2022 dat het besluit van de gemeenteraad betreffende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sport- en recreatievelden’ werd geschorst. De gemeenteraad van Alken beschikte over een termijn van negentig dagen, die inging op de dag na de verzending van het schorsingsbesluit, om het ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw definitief vast te stellen.

De gemeenteraad van de gemeente Alken heeft het RUP Sport –en recreatievelden voor een tweede keer definitief vastgesteld op 31 maart 2022.

De Vlaamse Regering en de deputatie beschikten opnieuw over een termijn van vijfenveertig dagen die inging op de dag na de betekening om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen. 

Op 19 mei 2022 ontving de gemeente Alken het besluit van 18 mei 2022 van de deputatie van Limburg houdende de schorsing van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Alken houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sport- en recreatievelden’ (2de definitieve vaststelling).