Spelotheek in de bibliotheek

De spelregels

Voor wie?

De aangeboden speelmaterialen zijn bedoeld voor kinderen van 0 tot 12 jaar, maar worden enkel uitgeleend aan een lener met een betalend lidmaatschap van de bib (+18 jaar, € 5 per jaar).

Wanneer?

Speelmaterialen zijn doorlopend uitleenbaar tijdens de openingsuren van de bib.

Waar?

Je vindt de speelmaterialen aan de linkerzijde van de leestafel, achter de kranten en tijdschriften.

Hoe werkt het uitlenen?

 • Speelmaterialen kunnen enkel geleend worden door een lener met een betalend lidmaatschap.
 • Per lidkaart kunnen maximaal 4 speelmaterialen gelijktijdig uitgeleend worden.
 • Inleveren en uitlenen van speelmaterialen gebeurt aan de balie (niet aan de zelfscan).
 • Speelmaterialen mogen niet in de boekenbus gedeponeerd worden.
 • De uitleentermijn is 4 weken, speelmaterialen kunnen één keer verlengd worden met 4 weken.
 • Het is niet mogelijk speelmaterialen te reserveren.
 • Elk speelmateriaal heeft een fiche met vermelding van de inhoud, de kostprijs en de datum van ingebruikname. Na inlevering wordt het speelmateriaal nagekeken op hygiëne, beschadiging en volledigheid. Ingeleverde materialen zijn pas opnieuw uitleenbaar na deze controle.

Wat als?

 • Wie de speelmaterialen te laat inlevert of te laat verlengt, betaalt een vergoeding van € 0,10 per speelmateriaal per dag. De aanmaningsprocedure verloopt hetzelfde als voor de andere materialen (zie reglement).
 • Bij verlies of geen teruggave van het speelgoed zal 100% van de aankoopprijs aangerekend worden aan de lener.
 • Bij beschadiging van het speelgoed, zal de schade begroot worden naar aanleiding van de (on)mogelijkheid om het spel te spelen.
  • Indien er nog gespeeld kan worden met het speelgoed, betaalt men de prijs van het verloren of beschadigde onderdeel.
  • Indien het spel niet meer gespeeld kan worden, dient men de volledige aankoopprijs van het speelgoed te betalen.