Sociaal Verwarmingsfonds helpt gezinnen met extra steun om sterke stijging energieprijzen te compenseren

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Om recht te hebben op deze toelage dien je aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Stijgende energieprijzen zorgen bij veel huishoudens voor problemen

Dat de energieprijzen hard gestegen zijn moeten we je wellicht niet meer vertellen. Kosten voor wonen, transport en boodschappen worden duurder waardoor het steeds lastiger wordt om elke maand rond te komen. Misschien is dit voor jou ook het geval.

Voor veel gezinnen en alleenstaanden zijn de prijsstijgingen direct voelbaar in de portemonnee, maar de stijgingen treffen vooral mensen met een lager inkomen het hardst. Verwarming van je woning is daarbij de belangrijkste kostenpost in je energierekening.

Kom jij in aanmerking voor een toelage?

De energierekening voor het ene huishouden kan er heel anders uitzien dan voor een ander huishouden. Men kan zich immers verwarmen met verschillende verwarmingsbronnen zoals gas, elektriciteit, stookolie, propaangas, enz. En ook de voorwaarden van de leveringscontracten kunnen nogal verschillen.

De overheid heeft ondertussen heel wat maatregelen genomen om de energierekening van gezinnen te verlichten. Om jou wegwijs te maken heeft het Sociaal Verwarmingsfonds met ‘Vraag het aan Mina’ een handige tool uitgewerkt op haar website. In een aantal vragen helpt de digitale assistente Mina jou op weg om de juiste steunmaatregelen terug te vinden.

Toelagen van het Sociaal Verwarmingsfonds werden verhoogd

Het Sociaal Verwarmingsfonds verstrekt zelf ook toelagen op energie, maar specifiek voor gebruikers van huisbrandolie of propaangas die zich in een meer kwetsbare situatie bevinden.

De maximumtoelage bedraagt momenteel tussen de 14 cent en 20 cent per aangekochte liters, afhankelijk van de betaalde aankoopprijs, voor maximaal 2000L. Dit alles voor aankopen in bulk (om een mazout- of propaantank te vullen).

Gezinnen die zich verwarmen met huisbrandolie of lamppetroleum (type c) aangekocht aan de pomp in kleine hoeveelheden of jerrycans kunnen rekenen op een verhoging van een forfaitaire toelage van 210 euro/jaar naar 456 euro/jaar.

Toelagen van het Sociaal Verwarmingsfonds moeten aangevraagd worden via jouw plaatselijk OCMW.

Meer info

www.verwarmingsfonds.be