Voorwaarden sociaal tarief voor energie

Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen, die behoren tot één van de categorieën van de rechthebbenden, ongeacht of ze een budgetmeter hebben, te helpen om hun energiefactuur te betalen.

Het sociaal tarief is een gunstiger tarief voor elektriciteit, aardgas of warmte en is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of netbeheerder. Er worden geen forfaitaire kosten of abonnementskosten aangerekend. Bijkomende diensten, waaronder het onderhoud, zijn niet in de prijs inbegrepen en kunnen dus wel apart aangerekend worden door de leverancier.

Vanaf 1 juli 2023 zal het sociaal tarief voor energie voor personen met een verhoogde tegemoetkoming wegvallen. Je zal vanaf dan enkel nog aanspraak kunnen maken op een sociaal tarief als je tot één van de volgende categorieën behoort:

  • Je ontvangt een tegemoetkoming van het OCMW;
  • Je ontvangt een tegemoetkoming van FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap: IVT, IT, tegemoetkoming voor hulp van derden, tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%;
  • Je ontvangt een gewestelijke tegemoetkoming: tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood;
  • Je ontvangt een bijkomende kinderbijslag en/of een zorgtoeslag voor kinderen die bij jou gedomicilieerd zijn;
  • Je ontvangt een tegemoetkoming van de Federale Pensioendienst: IGP, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, een tegemoetkoming als persoon met handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%, een tegemoetkoming voor hulp van derden;
  • Je bent een huurder van een sociaal appartement waarvan de verwarming op aardgas of warmte afhangt van een collectieve installatie. Het appartement wordt verhuurd door een sociale huisvestingsmaatschappij, de gewestelijke huisvestingsmaatschappij, sociale verhuurkantoren of het OCMW.

Het sociaal tarief voor energie wordt in de meeste gevallen automatisch toegekend. Je hoeft hiervoor dus geen stappen te ondernemen. Indien je pas sinds kort behoort tot één van de bovenstaande categorieën, duurt het soms een tijdje vooraleer je het sociaal tarief geniet. Het recht op sociaal tarief gaat altijd in op de eerste dag van het trimester waarin beslist werd dat je behoort tot één van de bovenstaande categorieën. Mogelijke startdata zijn daarom 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De einddatum is steeds 31 december van het lopende jaar.

Bij vragen over het sociaal tarief kan je terecht bij het contact center van FOD Economie (0800 120 33) of het OCMW (011 59 06 70).