Site Rijkswacht

De site van de voormalige rijkswacht is in februari 2022 voor 660.000 euro overgenomen van de federale Regie der Gebouwen.

Het oude rijkswachtgebouw aan de Stationsstraat tegenover de brouwerij vormt een ‘toegangspoort’ richting het centrum van Alken.

De kazerne heeft geen beschermd statuut. Bedoeling is wel om dit beeldbepalende gebouw te behouden en te herbestemmen. Een invulling met verblijfsaccommodatie om het toerisme en bedrijvigheid in de gemeente te ondersteunen, wordt beschouwd als een troef.

Wel verdwijnt de kazernemuur om langs de Langveldstraat een voetpad tot aan de Stationsstraat te vervolledigen.

Het achterliggende terrein kan verder ontwikkeld worden, hoofdzakelijk voor wonen.

Het einde van de bouwwerken is gepland najaar 2026.

Laatst aangepast op: 14-11-2022 om 8.27 u.