Secretariaat

Nieuwe besluiten omtrent reglementen en verordeningen worden hier na elke gemeente-en OCMW-raad gepubliceerd.

Overzicht bekendmakingen