Veilige schoolstraten

Wat is een schoolstraat?

Een schoolstraat wordt kenbaar gemaakt met het verkeersbord C3 (verboden toegang voor gemotoriseerd verkeer) met onderbord ‘schoolstraat’ en wordt bij het begin en einde van de schooltijd afgesloten. De gemachtigd opzichter zal instaan voor het plaatsen van het dranghekken met signalisatiebord.

Sedert de invoering van de ‘veilige schoolstraat’ is de Wegcode echter gewijzigd. Art. 22undecies van de Wegcode bepaalt nu dat een schoolstraat voorbehouden is voor voetgangers, rijwielen en speed pedelecs. Voortaan hebben enkel prioritaire voertuigen en voertuigen in het bezit van een vergunning toegang tot de schoolstraat wanneer deze afgesloten is. In de vorige versie van de Wegcode was het uitrijden tijdens de uren van de schoolstraat wel nog toegelaten, dat is nu niet meer zo.

Woon jij in een schoolstraat?

Dan biedt het gemeentebestuur jou de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen die je toelaat de schoolstraat te verlaten tijdens de afgesloten periodes.

Vraag je vergunning aan

Vraag je vergunning aan bij de dienst mobiliteit en verkeer via het digitaal loket hieronder. Voeg ook een kopie van het inschrijvingsbewijs van jouw voertuig toe. Een vergunning kan enkel per voertuig worden aangevraagd. Met de vergunning is het enkel toegelaten om de schoolstraat, waarvoor de vergunning verleend wordt, uit te rijden. Deze vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Veiligheid eerst

In het belang van de veiligheid van de schoolgaande kinderen houden we de schoolstraat voor en na school best zo veel mogelijk autoluw. Daarom vragen wij jou om, in de mate van het mogelijke, jouw wagen vooraf buiten de afgesloten zone te plaatsen. Moet je je woning toch verlaten wanneer de straat afgesloten is en heb je een vergunning? Rij dan stapvoets, laat de doorgang vrij voor voetgangers en fietsers, verleen hen voorrang en stop er zo nodig voor. Zo breng je de voetgangers en fietsers niet in gevaar.