College van burgemeester en schepenen

leden cbs/vastbureau (grote weergave)

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen van de gemeenteraad uit en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur en beslist collegiaal. Dit wil zeggen dat alle beslissingen gezamenlijk worden genomen. Toch is er een taakverdeling zodat elke schepen binnen zijn domein de nodige voorbereidingen doet.

Tot de taken van het college van burgemeester en schepenen behoren:

  • Voorbereiden van de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad (beleidsvoorbereiding);
  • Uitvoeren van de besluiten van de gemeenteraad (beleidsuitvoering);
  • Uitoefenen van de bevoegdheden die de gemeenteraad of andere wettelijke en decretale bepalingen hem toevertrouwen (de gedelegeerde bevoegdheden);
  • Uitoefenen van specifiek toegewezen bevoegdheden.

Het college van burgemeester en schepenen kan bij reglement de uitoefening van bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan de algemeen directeur. De algemeen directeur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan andere gemeentepersoneelsleden.

Het college vergadert in principe wekelijks op woensdag om 15.30u. in het gemeentehuis.

 
LCP