Ruimtelijke uitvoeringsplannen

De afkorting RUP staat voor Ruimtelijk UitvoeringsPlan. De overheid legt met dit plan de bodembestemming van een bepaald gebied vast en geeft op die manier uitvoering aan het ruimtelijk structuurplan, het beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de beoogde ruimtelijke structuur. 

Dit houdt in dat in een RUP wordt bepaald hoe een bepaald gebied moet worden ingericht en beheerd, waar men mag bouwen en aan welke voorschriften men in dat geval moet voldoen alsook welke activiteiten op de percelen mogen plaatsvinden. Ook legt een RUP vast welke de bouwmogelijkheden zijn, zoals wat de bouwhoogte, bouwdiepte, materiaalkeuze,... is. 

Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn bijgevolg de basis om stedenbouwkundige vergunningen af te leveren.

Contact

Vandaag
Nu gesloten
open van 9 - 12 u.
Morgen
open van 9 - 12 u.

Opgelet: alle diensten werken op afspraak.Voor bepaalde zaken kan je terecht aan onze snelbalie op het gemeentehuis.

Alle openingsuren Woon- en leefomgeving