Roetpieten op Leigduerp mèjt

Op woensdag 30 november kregen onze marktkramers bezoek van enkele roetpieten. 
De sfeer zat er helemaal in!

woensdag 30 november 2022

Foto's