Rioleringswerken in Recreatiedomein De Alk, Reigerlaan en Rijdreef

Update 15.09.2022 - speeltuinattracties en snoepwinkeltje sluiten vanaf 19 september!

De speeltoestellen van Speeltuin De Alk blijven bereikbaar via de ingang van het Laagdorp. De toiletten zijn bij mooi weer nog toegankelijk.

OPGELET! De werkzone tussen de tennisvelden en het ABC-gebouw is niet toegankelijk. Gelieve de afbakening te respecteren!

Aansluitend op de werken aan het Laagdorp snijden rioolbeheerder Fluvius en de gemeente Alken de volgende cluster aan van de uitbreiding en vernieuwing van het rioleringsstelsel met gescheiden hemelwateropvang. Deze cluster spreidt zich uit over het gebied van Sport- en Recreatiedomein De Alk, de Reigerlaan en de Rijdreef.

Aard van de werken

De werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in het recreatiedomein en een ontdubbeling van de bestaande riolering in de Reigerlaan en de Rijdreef. Op deze manier kunnen alle gebouwen in het recreatiedomein en de betreffende woningen gescheiden aansluiten op de riolering.

Voor de opvang van hemelwater wordt een wadi aangelegd in het recreatiedomein.

Er wordt ook een nieuw wandelpad aangelegd in Sport- en Recreatiedomein De Alk.

Infomomenten

Voor de bewoners en verenigingen worden infomomenten  georganiseerd om hen te informeren over het verloop van de werken. De verslagen worden bij de downloads en op www.alken.be/infovergaderingen gepubliceerd.

Planning

  • De nutsmaatschappijen hebben in september 2021 de nutsleidingen in Sport- en Recreatiedomein De Alk aangelegd.
  • Start van de eigenlijke rioleringswerken: maandag 24 januari 2022 - vanaf de Koutermanstraat richting manege (fase 1)
  • Volgens de huidige ruwe planning (afhankelijk van weersomstandigheden e.a.)
    - fase 2 Reigerlaan: einde april – einde augustus 2022
    Na de werken in de Reigerlaan, zal er verder gewerkt worden in de speeltuin om ook daar de werken af te ronden.
    - fase 3 Rijdreef: vanaf einde september 2022