Rioleringswerken in Recreatiedomein De Alk, Reigerlaan en Rijdreef

Update 22.11.2021 - Vertraging rioleringswerken

Door de hoge grondwaterstand hebben de rioleringswerken vertraging opgelopen.
In bepaalde zones dient een alternatieve uitvoeringsmethode toegepast te worden.

Deze nieuwe situatie werd ondertussen in plan gebracht en de nodige aangepaste materialen kunnen nu besteld worden.
Door de langere leveringstermijnen door Covid en de kerstvakantie wordt verwacht dat de rioleringswerken weer kunnen opstarten in de tweede helft van januari 2022.

Na de werken van het Laagdorp zullen rioolbeheerder Fluvius en de gemeente Alken weldra de volgende cluster aansnijden tot uitbreiding en vernieuwing van het rioleringsstelsel met gescheiden hemelwateropvang. Deze cluster spreidt zich uit over het gebied van Sport- en Recreatiedomein De Alk, de Reigerlaan en de Rijdreef.

Aard van de werken

De werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in het recreatiedomein en een ontdubbeling van de bestaande riolering in de Reigerlaan en de Rijdreef. Op deze manier kunnen alle gebouwen in het recreatiedomein en de betreffende woningen gescheiden aansluiten op de riolering.

Infomomenten

Voor de bewoners en verenigingen worden infomomenten  georganiseerd om hen te informeren over het verloop van de werken. De verslagen worden bij de downloads en op www.alken.be/infovergaderingen gepubliceerd.

Planning

  • De nutsmaatschappijen zijn begin september gestart met de aanleg van de nutsleidingen in Sport- en Recreatiedomein De Alk.
  • Vanaf maandag 6 september 2021 tot mei/juni 2022 is de speeltuin niet meer bereikbaar!
  • Start van de eigenlijke rioleringswerken: maandag 4 oktober - vanaf de Koutermanstraat richting manege (fase 1) - Uitgesteld met 6 tot 8 weken!
  • Volgens de huidige ruwe planning (afhankelijk van weersomstandigheden e.a.)
    - fase 2 Reigerlaan: maart – mei 2022
    - fase 3 Rijdreef: april – juli 2022