Rioleringswerken in Recreatiedomein De Alk, Reigerlaan en Rijdreef

Update 20.05.2022 - Speeltuin weer bereikbaar

De zone met de speeltoestellen (op het zand) is afgebakend met herashekken zodat de speeltuin weer toegankelijk is. Ook de toiletten zijn beschikbaar.

OPGELET! De speeltuin is enkel toegankelijk via de ingang aan het Laagdorp. De rest van het domein blijft afgesloten. Gelieve de afbakening te respecteren!

Aansluitend op de werken aan het Laagdorp snijden rioolbeheerder Fluvius en de gemeente Alken de volgende cluster aan van de uitbreiding en vernieuwing van het rioleringsstelsel met gescheiden hemelwateropvang. Deze cluster spreidt zich uit over het gebied van Sport- en Recreatiedomein De Alk, de Reigerlaan en de Rijdreef.

Aard van de werken

De werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in het recreatiedomein en een ontdubbeling van de bestaande riolering in de Reigerlaan en de Rijdreef. Op deze manier kunnen alle gebouwen in het recreatiedomein en de betreffende woningen gescheiden aansluiten op de riolering.

Infomomenten

Voor de bewoners en verenigingen worden infomomenten  georganiseerd om hen te informeren over het verloop van de werken. De verslagen worden bij de downloads en op www.alken.be/infovergaderingen gepubliceerd.

Planning

  • De nutsmaatschappijen hebben in september 2021 de nutsleidingen in Sport- en Recreatiedomein De Alk aangelegd.
  • Vanaf maandag 6 september 2021 tot juli 2022 is de speeltuin niet meer bereikbaar!
  • Start van de eigenlijke rioleringswerken: maandag 24 januari 2022 - vanaf de Koutermanstraat richting manege (fase 1)
    Door de hoge grondwaterstand hebben de rioleringswerken vertraging opgelopen. In bepaalde zones zal de aannemer een alternatieve uitvoeringsmethode toepassen.
  • Volgens de huidige ruwe planning (afhankelijk van weersomstandigheden e.a.)
    - fase 2 Reigerlaan: einde april (droogzuiging) – begin juli 2022
    - fase 3 Rijdreef: na de werken in de Reigerlaan (voor of na bouwverlof 2022)