Rioleringswerken in Recreatiedomein De Alk, Reigerlaan en Rijdreef

Aansluitend op de werken aan het Laagdorp snijdt rioolbeheerder Fluvius en de gemeente Alken sinds september 2021 de volgende cluster aan van de uitbreiding en vernieuwing van het rioleringsstelsel met gescheiden hemelwateropvang. Deze cluster spreidt zich uit over het gebied van Sport- en Recreatiedomein De Alk, de Reigerlaan en de Rijdreef.

Aard van de werken

De werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in het recreatiedomein en een ontdubbeling van de bestaande riolering in de Reigerlaan en de Rijdreef. Op deze manier kunnen alle gebouwen in het recreatiedomein en de betreffende woningen gescheiden aansluiten op de riolering.

Voor de opvang van hemelwater wordt een wadi aangelegd in het recreatiedomein.

Er wordt ook een nieuw wandelpad aangelegd in Sport- en Recreatiedomein De Alk.

Infomomenten

Voor de bewoners en verenigingen werden infomomenten  georganiseerd om hen te informeren over het verloop van de werken. De verslagen worden bij de downloads en op www.alken.be/infovergaderingen gepubliceerd.

Planning (update 13.03.2023)

De Reigerlaan is afgewerkt.

Nog uit te voeren werken:

  • De Rijdreef is in de afwerkingsfase.
  • Recreatiedomein De Alk: 
    • Momenteel worden kleine herstellings- en opruimwerken uitgevoerd.
    • Aansluitend worden de gebouwen op het domein afgekoppeld door de technische dienst.

De timing van deze werken is afhankelijk van de weersomstandigheden.