RHEDCOOP helpt burgers investeren in energiezuinige publieke gebouwen

Dubolimburg en REScoop Vlaanderen ondersteunen Limburgse gemeenten om de publieke gebouwen energiezuiniger te maken met de steun van energiecoöperatie Bronsgroen en andere burgercoöperaties.

Alken, Hasselt, Hechtel-Eksel en Lommel zetten hun schouders onder dit project. Met de steun van het onderzoeksproject RHEDCOOP willen we omschakelen naar meer energiezuinige gebouwen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Het gemeentebestuur neemt in dit onderzoek vijf gemeentelijke gebouwen onder de loep.

Via de coöperatie kunnen burgers, bewoners en lokale ondernemers op een democratische manier zelf investeren in lokale duurzame energieprojecten. Zo creëren we lokale jobs, streven we naar minder CO2-uitstoot en dragen we bij aan de duurzame energietransitie.

rhedcoop

Meer info

https://www.dubolimburg.be/nl/aanbod/3/rhedcoop