Regelgeving reclamedrukwerk en aanplakking verkiezingen 2024

Er gelden regels voor het aanbrengen van affiches en het gebruik van reclameborden voor verkiezingspubliciteit in de openbare ruimte, op privaat domein en langs gewestwegen.