OCMW-raad

Wil je graag de agenda, besluitenlijsten of de notulen raadplegen van de verschillende bestuursorganen?

Dat kan heel eenvoudig via: https://alken.meetingburger.net

Dit kan voor de Gemeenteraad, OCMW-raad, Schepencollege, Vast Bureau, Bijzonder comité voor de sociale dienst en de Besluiten burgemeester.

De notulen van de installatievergadering van de gemeenteraad en de eerste OCMW-raad vind je op https://publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be/. Selecteer in het eerste menu  'Gemeente' of 'OCMW' en 'Alken' in het tweede (publicatiedatum: 6.02.2019).

De raad voor maatschappelijk welzijn, ook wel de OCMW-raad genoemd, is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW. De OCMW-raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan de bijzondere comités, de voorzitter of de algemeen directeur.  

De OCMW-raad vergadert in principe iedere laatste dinsdag van de maand in Dienstencentrum De Kouter, behalve in de maand juli. De vergadering is openbaar, behalve als het over personen gaat.

De exacte datum en de agenda van iedere zitting vindt u op het infobord aan het OCMW, Papenakkerstraat 5, 3570 Alken. Op eenvoudig verzoek wordt u de agenda maandelijks elektronisch overgemaakt.

 

Samenstelling