Oproep projecten ontwikkelingssamenwerking

Vanuit het gemeentelijk ontwikkelingssamenwerkingscomité (Gosc) wil de gemeente Alken jaarlijks 1 project in het Zuiden steunen.

Dit project moet wel aan volgende voorwaarden voldoen.

  • Betrokkenheid van Alkense inwoners.
  • Langdurig samenwerkingsverband met partners uit het Zuiden.
  • Op een structurele wijze werken aan de verbetering van een gemeenschap in het Zuiden.
  • Uiteindelijke doelstelling moet zijn dat de plaatselijke bevolking zijn eigen lot in handen blijft houden.
    Belangrijk is ook dat er respect is voor hun cultuur, waarden, normen, ritmen, levensstijl, …
  • Niet alleen het project van financiële middelen voorzien. Er moet een uitwisseling zijn van een groep in Alken met een groep in het Zuiden zoals kinderen, volwassenen, mannen, vrouwen, boeren, waardoor beide partijen dingen van elkaar kunnen leren.

 Dien jouw aanvraag in vóór 11 oktober.