Leegstaande woningen Hakkeveld maken plaats voor nieuwbouw

Sinds 1 juli 2023 zijn de 19 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in onze provincie opgegaan in één grote organisatie: Wonen in Limburg. Ze beheert bijna 24.000 sociale huurwoningen. Tegelijk staan er meer dan 21.000 kandidaat-huurders op een wachtlijst.

Wonen in Limburg doet er alles aan om voor hen in Limburg duurzame en betaalbare huisvesting mogelijk te maken. De lopende bouw- en renovatieplannen blijven dan ook verder lopen. Dat gebeurt eveneens in Alken. Zo zullen in september vier leegstaande woningen aan de Hakkeveldstraat (huisnummers 22, 24, 26 en 28) worden afgebroken. Ze maken plaats voor nieuwe woningen van Wonen in Limburg. De plannen voor deze nieuwbouw liggen momenteel op de tekentafel.