Onderhoudswerken buurtwegen - Update Langstraat

De asfalteringswerken in de Langstraat zijn even uitgesteld.
Er is een verzakking vastgesteld en uit onderzoek is gebleken dat de riolering hier plaatselijk hersteld moet worden. Deze herstellingen worden in week 40, de week van 4 oktober, uitgevoerd.

De aannemer zal een briefje in de bus steken om de bewoners te informeren wanneer hij start met de asfaltwerken in de Langstraat.

Tussen maandag 16 augustus en dinsdag 31 augustus voert aannemer Grizaco in opdracht van het gemeentebestuur onderhoudswerken uit in onderstaande straten.

  • St.-Jorisstraat - tussen Ed. Dompasstraat en spoorweg
  • St.-Jorisstraat - parking voorkant kerk
  • Langstraat
  • Kapelstraat - tussen Langstraat en O.L.-Vrouwstraat
  • Hovenierstraat
  • Parking Stasveld

Aard van de werken

Het asfalt wordt afgefreesd en het wegdek krijgt een nieuwe toplaag. Tijdens het spuiten van de kleeflaag en het asfalteren wordt er geen verkeer toegelaten! Hou er dus rekening mee dat je tijdens de uitvoering van de asfalteringswerken jouw woning niet kunt bereiken met de auto en dit totdat het asfalt volledig is afgekoeld! Eén dag vooraf verwittigt de aannemer jou via een briefje in de brievenbus.

Hinder

Aan de plaatselijke bewoners wordt vriendelijk gevraagd om hun wagen,  zowel tijdens het frezen als tijdens het asfalteren, niet op of naast de rijweg te parkeren en indien nodig buiten de werkzone te plaatsen.
Tip: Sluit jouw inrit af zodat ook andere weggebruikers jouw klinkers niet kunnen bevuilen!

Huisvuilophaling

De huisvuilophaling tijdens de werken gebeurt tussen 6 en 7u. ’s morgens. Zet jouw afval dus tijdig buiten!

Belbus nodig tijdens de werken?

Neem dan eerst contact op met de belbuscentrale om een alternatieve halte te bespreken in jouw buurt: T 011 850 300.

Meer info

  • Koen Vanmuysen, studiedienst gemeentebestuur, T 011 59 99 97.
  • Jo Bollen, verantwoordelijke aannemer, M 0498 58 02 18.